ཁ་ཙ་ ཆུ་ཁའི་རྫོང་བདག་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ ལེགས་སྦྱར་བ་༡༣ ལུ་ ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རིག་ལས་ཁུངས་ལས་ ལེགས་སྦྱར་བ་ཚུ་གིས་ སྲོལ་ཁྱུན་ཁྱིམ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནིའི་ སྦྱོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཡང་ སྲོལ་འཛིན་དང་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༢ ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement