སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐྱབས་འཛིན་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕང་ཟམ་ཏོག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ” ཤིང་བཙུགས་་་སྲོག་སྐྱབས་འབད་གེ་” ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཤིང་སྣའི་ལྕངམ་ཚུ་  བཙུགས་་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement